Bhajan

Ganesh Stuti Song Lyrics In Hindi English | श्री गणेश स्तुति |

Ganesh Stuti Song Lyrics

About Song : Ganesh Stuti Song From The Album Song. Music Lable By SswarNibedita Music Classes. This Beautiful Song Sung By Nibedita Sabat. And Music By Anshuman Sabat. Song Lyrics Written By Uma Pandey. And Featuring By Nibedita Sabat.

SongGanesh Stuti
Album / MovieGanesh Stuti
SingerNibedita Sabat
MusicAnshuman Sabat
LyricsUma Pandey
DirectorNibedita Sabat
FeateringNibedita Sabat
Music LabelSswarNibedita Music Classes

Ganesh Stuti Song Lyrics In Hindi

नमामि ते गजाननं अनन्त मोद दायकम्
समस्त विघ्न हारकं समस्त अघ विनाशकम्
मुदाकरं सुखाकरं मम प्रिय गणाधिपम्
नमामि ते विनायकं हृद कमल निवासिनम्॥१॥

भुक्ति मुक्ति दायकं समस्त क्लेश वारकम्
बुद्धि बल प्रदायकं समस्त विघ्न हारकम्
धूम्रवर्ण शोभनं एक दन्त मोहनम्
भजामि ते कृपाकरं मम हृदय विहारिणम्॥२॥

गजवदन शोभितं मोदकं सदा प्रियम्
वक्रतुण्ड धारकं कृष्णपिच्छ मोहनम्
विकटरूप धारिणं देववृन्द वन्दितम्
स्मरामि विघ्नहारकं मम बन्ध मोचकम्॥३॥

सुराणां प्रधानं मूषक वाहनम्
रिद्धि सिद्धि संयुतं भालचन्द्र शोभनम्
ज्ञानिनां वरिष्ठं इष्ट फल प्रदायकम्
सदा भावयामि त्वां सगुण रूप धारिणम् ॥४॥

सर्व विघ्न हारकं समस्त विघ्न वर्जितम्
विकट रूप शोभनं मनोज दर्प मर्दनम्
*सगुण रूप मोहनं गुणत्रय अतीतम्
नमामि ते नमामि ते मम प्रिय गणेशम्॥५॥

More Ganesh Ji song Lyrics :-

Ganesh Stuti Song Official Video

lyricsAdda We would like to show you notifications for the latest lyrics updates.
Dismiss
Allow Notifications